Сайт за вашето събитие

Срок за изработка: 3-5 дни

Сватба, бал, раждането на мъничкото ви дете или друг специален повод – под формата на сайт-покана или сайт-таймер, който да отмерва времето оставащо до вашите специални събития със снимки по ваше желание!

*Този тип сайтове ще са активни само до 1 ден след специалното събитие

** Ще бъдат изработени върху временен домейн, за изработка върху ваш домейн – ще трябва да си регистрирате такъв.