Лично портфолио

Срок за изпълнение: 5-10 дни

Издигнете кариерата си на ново ниво – покажете какво умеете под формата на модерен уебсайт!

  • 1-3 страници
  • Индивидуален дизайн
  • Royalty free изображения
  • Съдействие с избирането на хостинг и регистрацията на домейн.
  • Know-how как да управлявате сайта си.