Вашият сайт е бавен? Защо това може да повлияе на бизнеса ви и какво можете да направите по въпроса.

Проучване на Google за поведението на мобилни потребители показва, че 53% от мобилните потребители ще изоставят уеб страница, ако тя не се зареди за по-малко от 3 секунди. 

Според Pingdom, времето за зареждане на една уеб страница не бива да надвишава 2 секунди, с цел задържане на потребителя в сайта.

Също така скоростта е и фактор за класиране в Google още от 2010 г., като  през 2018 г. най-голямата търсачка увеличи значението на скоростта на уеб сайтовете за класирането им в резултатите, което направи скоростта – един от водещите фактори за класиране на вашия сайт по-високо в резултатите.

Накратко, ако сайтът ви е бавен – това може да доведе до загуба на бъдещи клиенти и съответно да навреди на бизнеса ви.

Как да разбера дали сайта ми е бавен? 

Има много начини за тестване на скоростта на конкретен уебсайт, но най-лесният е с помощта на готовите инструменти на Pingdom и gtmetrix.

Инструментът на Pingdom е изключително добър като дава възможност да се разгледат в подробности къде точно е проблемът на конкретна уеб страница. 

Така че, използвайки инструментите, които споменахме, можете да разберете кой елемент на вашия сайт е бавен, в зависимост от това, можете да работите върху оптимизирането му.

Няколко съвета за оптимизиране на сайта ви

Неща, които можете да направите, за да оптимизирате сайта си са:

Да използвате gzip компресия. Можете да активирате този метод с добавянето на само няколко линии код във вашият .htaccess файл. 

*Моля имайте предвид, че ако тази функция не е инсталирана на сървъра на който е вашият уебсайт, добавянето на тези редове код ще има ефект на ‘счупване’ на сайта под формата на вътрешно сървърна грешка.

Пример за gzip компресия:

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

Браузър кеш  – Използването на кеширането на браузъра означава съхраняване на статични файлове на уебсайт в браузъра за посетителите му. След което ги зарежда от браузъра, вместо отново от сървъра.

По подобен начин можете да добавите следните редове в .htaccess файла си:

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>

Добре е също така да оптимизирате изображенията и всички медийни файлове в сайта си, като ги компресирате.

Разбира се, има и много други неща, които можете да направите за да подобрите скоростта на сайта си, но се надяваме статията да ви е била поне малко от полза. 

Ако имате нужда от помощ с оптимизацията на скоростта на вашият уебсайт – свържете се с нас!